UN/GREEN

Exhibition

Karine Bonneval (FR)

June 26, 2019

Dendromacy, in intimacy with trees
2017, 10 min 22 s, a digital cooled thermal lens camera movie

The Dendromacy project, in intimacy with the trees, is a work carried out in collaboration with Claire Damesin, ecophysiologist in ecology, systematics and evolution at the University of Paris-Orsay. Together, they imagined a movie where a human and a tree exchange their breaths. A room of intimacy, built around a tree trunk, allows an unprecedented meeting. In a transparent geodetic structure the human breath can be intimately mixed with the tree’s. A new protocol has been developed to visualize these crossed breaths, materialized by CO2 flows. An infrared camera with a cooled lens, used for the detection of gas leaks in industry, has been diverted here from its original application, in order to capture the lightness of the “breath” of the tree, very tenuous compared to that of humans, in a fleeting visualization.

Made in collaboration with Claire Damesin (ecophysiologist). Original soundtrack by Jean-Michel Ponty; editing by Gabrielle Reiner; and Atelier 105: Light Cone production.
karinebonneval.com

 

Karīne Bonnevāla (FR)
Denrdomacy, tuvībā ar kokiem
2017, 10 min 22 s, digitāla infrasarkanās termālās kameras filma

Projekts “Dendromacy, tuvībā ar kokiem” veidots sadarbībā ar Parīzes-Orsē Universitātes ekofizioloģi ekoloģijas, sistemātikas un evolūcijas jomā Klēru Damesenu. Kopdarbā radīta filma, kurā starp cilvēku un koku notiek elpas apmaiņa. Tuvības telpa, kas uzbūvēta ap koka stumbru, ir vēl nepieredzētas tikšanās vieta. Caurspīdīgajā ģeodēziskajā struktūrā cilvēka elpa var intīmā veidā sajaukties ar koka elpu. Šīs krustotās elpas, kas materializētas CO2 plūsmās, vizualizētas īpašā veidā. Lai notvertu koka “elpas” vieglumu, kas salīdzinājumā ar cilvēka elpu ir ļoti retināta, tiek pielietota infrasarkanā kamera. Šādas kameras parasti izmantotas gāzu noplūžu konstatēšanai rūpniecībā, bet šajā darbā tā izmantota neierastā veidā, gaistošas vizualizācijas radīšanā.

Darbs tapis sadarbībā ar ekofizioloģi Klēru Damesenu. Skaņu celiņa autors Žans Mišels Pontī; montāža – Gabriela Reinere; “Atelier 105: Light Cone”.
karinebonneval.com

Dendromacy, in intimacy with trees. Karine Bonneval. Photo: Didzis Grodzs

Dendromacy, in intimacy with trees. Karine Bonneval. Photo: Didzis Grodzs

Dendromacy, in intimacy with trees. Karine Bonneval. Photo: Kristine Madjare

Dendromacy, in intimacy with trees. Karine Bonneval. Photo: Kristine Madjare

Dendromacy, in intimacy with trees. Karine Bonneval. Photo: Kristine Madjare