UN/GREEN

Exhibition

Quimera Rosa (ES/AR/FR)

June 19, 2019

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey
2019, installation mix media (video, prints, lights, material remains from biomedical research and performance)

This installation puts into dialogue two central routes of the Trans*Plant project, which aims to
experiment with a process that engages a body towards a human/plant hybridization. The first
one is biomedical research in order to replicate PhotoDynamic Therapy. PDT is based
on an intravenous photosensitive molecule used to destroy malignant cells. The second route of
that molecular journey of self-experimentation, was a performance based onchlorophyll IV. An almost invisible performance, where light is no longer a visual
representation but destructive energy for non-photosynthetic beings.
> [blue for human eyes] Hangar, Barcelona 2017. Photosensitive molecule δ-ALA under a
wavelength of 460 nm.
> [green for human eyes] Kapelica Gallery, Ljubljana 2017. Chlorin E6 photosensitive
molecule under a LED with a length of 525 nm.

Quimera Rosa is a nomadic lab created in Barcelona in 2008 that researches and
experiments on body, technoscience and identities. Aware of transfeminist and
post-identitary discourses, they seek to experiment with hybrid and flexible identities able to blur
the frontiers of the binomials of modern Western thought. Most of their work is done in a
collaborative way, always free of proprietary codes.
quimerarosa.net/transplant

             

 

 

 

 

Quimera Rosa (ES / AR / FR)
Trans*Plant: OnkoMouse™ ceļojums
2019, jauktu mediju instalācija (video, druka, gaisma, biomedicīnisku pētījumu un performances materiāli)

Instalācijā apvienotas divas centrālās Trans*Plant projekta daļas, kas tiecas eksperimentālā ceļā attīstīt cilvēka un auga hibrīda iespējas. Pirmā daļa ir biomedicīnisks pētījums, kura mērķis ir replicēt Fotodinamisko terapiju. Fotodinamiskā terapija ir saistīta ar intravenozu gaismjutīgu molekulu, kas iznīcina ļaundabīgās šūnas. Otra eksperimentālā molekulārā ceļojuma daļa ir performance, kas balstīta hlorofilā IV. Gandrīz neredzama performance, kurā gaisma no vizuālas reprezentācijas kļūst par destruktīvu enerģiju būtnēm, kurās nenorit fotosintēzes procesi.
> [zilais cilvēka acīm] mākslas centrs “Hangar”, Barselona, 2017. gads. Gaismjutīga molekula δ-ALA, viļņu garums 460 nm.
> [zaļais cilvēka acīm] “Kepelica” Galerija, Ļubļana,2019. Gaismjutīga molekula Chlorin E6, LED viļņu garums 525 nm.

Quimera Rosa ir nomadiska laboratorija, kas radīta 2008. gadā Barselonā un kas pēta un eksperimentē ar ķermeni, tehnozinātni un identitātēm. Transfeminisma un postidentitātes diskursu ietekmē tiek meklēti veidi, kā eksperimentēt ar hibrīdām un fleksiblām identitātēm, tiecoties izpludināt modernās Rietumu domāšanas binominālās robežas. Quimera Rosa galvenokārt darbojas sadarbības veidā, always free of proprietary codes.
quimerarosa.net/transplant

             

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Didzis Grodzs

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Didzis Grodzs

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Didzis Grodzs

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Kristine Madjare

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Kristine Madjare

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa. Photo: Kristine Madjare

Trans*Plant: an OncoMouse™ journey. Quimera Rosa.