UN/GREEN

Exhibition

Rebekah Blesing (US)

June 19, 2019

Toys in Times of Ecological Disaster
Rebekah Blesing in collaboration with Scott Bankroff
2019, video, installation

Toys In Times of Ecological Disaster is an on-going project focusing on nuclear energy, remediation, the climate crisis, and material and community agency. The explosion of the first atomic bomb at the Trinity test site in White Sands New Mexico threw sand, earth and plutonium into the air, raining liquid glass, and leaving a radioactive glass lake at the site. Survivors of Hiroshima describe shards of glass and debris from the explosion deeply embedded in their bodies, in some cases working its way to the surface over decades. Today, through geomelt vitrification processes, toxic waste is immobilized and sealed for deep earth storage. This project presents artifacts of nuclear propaganda found in the family home, while examining the process of vitrification as the embodiment of nuclear history.

Rebekah Blesing is a visual artist and Assistant Professor at Michigan State University. Her current research focuses on material nuclear history and investigates social and ecological issues affecting communities. Her work has been presented as part of the Dlectricity Light Festival, ISEA Vancouver, A Ship in the Woods Festival San Diego, and recently as part of Deep Media: New State of Living Conference in Perm, Russia.

 

Rebeka Blesinga (ASV)
Rotaļlietas ekoloģiskas katastrofas apstākļos
2019, video, instalācija

Uzsāktais projekts “Rotaļlietas ekoloģiskas katastrofas apstākļos” pievēršas kodolenerģijai, attīrīšanai, klimata krīzei un to materiālajiem un sabiedriskajiem aspektiem. Pirmā atombumbas sprādziena – Trinitijas izmēģinājuma – laikā Ņūmeksikas tuksnesī gaisā nonāca smiltis, augsne un plutonijs. Šīs vielas šķidra stikla veidā nolija atpakaļ uz zemes, atstājot radioaktīva stikla ezeru. Hirošimas sprādzienā izdzīvojušie stāsta, ka sprādziena raidītas stikla šķembas un ieži tik dziļi iespiedušies viņu miesās, ka dažkārt tie izspraucas uz ādas virsmas pat pēc gadu desmitiem. Mūsdienās toksiskie atkritumi tiek imobilizēti pārstiklošanas (vitrifikācijas) procesā un cieši noslēgti noglabāšanai dziļi zem zemes. Darbā parādīti ģimenes mājās atrasti kodolpropagandas artefakti, pārstiklošanas procesu uzlūkojot kā kodolvēstures liecību.

Rebeka Blesinga ir māksliniece un Mičiganas Štata Universitātes docente. Patlaban viņas pētniecības interešu centrā ir kodolvēstures materiālie aspekti, sociālo un ekoloģisko problēmu izpēte. Mākslinieces darbi tikuši iekļauti “Dlectricity Light Festival”, “ISEA Vancouver”, “A Ship in the Woods Festival San Diego”, kā arī “Deep Media: New State of Living Conference” Permā, Krievijā.

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photo: Didzis Grodzs

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photo: Kristine Madjare

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photos: Kristine Madjare

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photos: Didzis Grodzs

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photos: Didzis Grodzs

Toys in Times of Ecological Disaster. Rebekah Blesing. Photos: Didzis Grodzs