UN/GREEN

Exhibition

Taavi Suisalu (EE)

June 19, 2019

Waiting for the Light
2018, installation

Intercontinental communication is carried by threads of light as thin as a tenth of a human hair while being as essential  to technological societies as the sun is for the plants. We are hanging by a thread while artificial sun rays plunge through the oceans and light up our faces via bright screens.

Waiting for the light introduces baits into these networks and lures in threads of light from different parts of the globe. The Wardian cases function as miniature closed ecosystems and also as islands in this vast network between things. Any object connected to it becomes a target for automated processes – bots – whose motives are mostly unknown. Each plant then becomes an object of interest to these robots whose communicative acts, streams of light, once passed across the floors of oceans, are lit back into our environment as bursts of growth light, giving them an agenda they are unaware of.

Taavi Suisalu  works in the contexts of technology, sound and performance, mixing traditional and contemporary sensibilities and activating peripheral spaces for imaginative encounters. His practice is informed by the phenomena of contemporary society and its relations to and use of technologies. He applies subjective research methods to study socio-cultural phenomena, being interested in the behaviour, perception and thinking of social beings.
taavisuisalu.ee

 

Tāvi Suisalu (EE)
Gaidot gaismu
2018, instalācija

Starpkontinentu komunikāciju nodrošina gaismas vītnes – tik smalkas kā desmitā daļa cilvēka mata –, un tā ir tikpat būtiska tehnoloģisko sabiedrību nodrošināšanai kā augiem saule. Mēs karājamies mata galā, kamēr mākslīgi saules stari iznirst cauri okeāniem, nonākot spožajos datoru ekrānos, caur kuriem izgaismo mūsu sejas.

“Gaidot gaismu” šajos tīklos izliek ēsmu un pievilina gaismas vītnes no dažādām pasaules vietām. “Wardian” gadījumi kalpo par miniatūrām, slēgtām ekosistēmām un salām lielajā savienojumu tīklā. Jebkurš objekts, kas ar to savienots, kļūst par automatizētu procesu – robotu – mērķi, kuru motīvi ir galvenokārt neskaidri. Katrs augs kļūst par šo robotu intereses objektu. Robotu gaismas plūsmas, kas reiz šķērsojušas okeānu gultnes, atspīd vidē no jauna kā gaismas augšanas nodrošināšanai, rezultātā sniedzot tiem neapzinātu uzdevumu.

Tāvi Suisalu strādā tehnoloģiju, skaņas un performances kontekstos, jaucot tradicionālo un laikmetīgo uztveri un aktivējot periferiālās radošās telpas. Viņa praksē būtisku lomu spēlē laikmetīgā sabiedrība un tās saiknes ar tehnoloģijām, kā arī to pielietojums. Viņš pielieto subjektīvas pētniecības metodes, lai pētītu sociālos un kultūras fenomenus. Mākslinieku sevišķi interesē sabiedrisku būtņu uzvedība, uztvere un domāšana.
taavisuisalu.ee

Waiting for the Light. Taavi Suisalu. Photo: Kristine Madjare

Waiting for the Light. Taavi Suisalu. Photo: Kristine Madjare

Waiting for the Light. Taavi Suisalu. Photo: Didzis Grodzs

 

Waiting for the Light. Taavi Suisalu. Photo: Didzis Grodzs

Waiting for the Light. Taavi Suisalu. Photo: Didzis Grodzs

Waiting for the Light. Taavi Suisalu.