UN/GREEN

Exhibition

Agnes Mayer-Brandis (DE)

June 19, 2019

Forest Green (Sleeping and Awakening)
Beautiful Data Series: According to Pasi
2018, multi channel video installation

The point of departure of the two channel video installations was a conversation with the
forest researcher Pasi Kolari. Being asked by the artist if there is such a thing as
beautiful data, the scientist showed a statistical diagram that he loved, representing the
incoming and outgoing greenness of a forest.
The left video channel shows the awakening and the sleeping of the trees over a year by
showing a monochrome color field. The color is precisely calculated and reveals the
average colour value in RGB of a landscape captured from ten of thousands of webcam
images, generated by tailor-made software created by Christian Dietz. Rapidly changing
glimpses reflect the colour palette of nature, of days and nights as well as the year’s
cycle.
The right channel shows the immediate reality of a boreal forest – the very one from
which the RGB data were generated from: webcam images taken from scientific
observation cameras of several forest field stations in Finland over the course of two
years (2014–2016) to monitor phenomenological events during a one year period.

The sound track echoes the blinking colour narration – composed and performed by
Michael Moser

Agnes Meyer-Brandis lives and works in Berlin; she comes from a background of both
sculpture and new media art. Her prize-winning work, exhibited worldwide, explores the
zone between fact and fiction – artistic research on the quest for a degree of reality within
constructions. She is the founding director of the Researchraft FFUR – Institute for Art
and Subjective Science.

The work has been made in cooperation with: Pasi Kolari and the SMEAR Station Hyytiälä Finland, University Helsinki and Climate Whirl.
Software: Christian Dietz
Sound: Michael Moser
Data: Pasi Kolari and Mikko Peltoniemi
With friendly support of: Stiftung Kunstfonds

ffur.de/forestgreen

 

Agnese Meijere-Brandisa (DE)
Meža zaļais (miegs un atmošanās)
Skaisto datu sērija: pēc Pasi
2018, daudzkanālu video instalācija

Darba aizsākums meklējams sarunā ar mežu pētnieci Pasi Kolari. Kad māksliniece viņai jautāja, vai pastāv kas tāds kā skaisti dati, zinātniece viņai parādīja kādu sev mīļu statistisku diagrammu. Diagramma attēloja mežā ienākošo un no tā izejošo zaļumu.
Video kreisajā pusē redzams monohroms krāsu laukums, kurš atspoguļo koku atmošanās un miega procesus gada griezumā. Krāsa iegūta, pielietojot programmatūru, ko sevišķi projektam izstrādājis Kristians Diecs. Šī programma precīzi aprēķina desmittūkstošu meža ainavu attēlu vidējās krāsu RGB vērtības. Strauji mainīgie kadri atspoguļo dabas krāsu paleti dažādos diennakts un gada laikos.
Labajā video pusē redzami ziemeļu meža attēli – tie paši, no kuriem ģenerēti kreisās puses RGB dati. Web kameras attēli iegūti no zinātnisko novērojumu kamerām dažādās Somijas mežu stacijās divu gadu periodā (2014 – 2016), kas pārrauga fenomenoloģiskās norises gada laikā.
Skaņu celiņš atbalso mainīgo krāsu secību, skaņu kompozīcijas autors ir Maikls Mosers.

Agnese Meijere-Brandisa dzīvo un darbojas Berlīnē, iepriekš darbojusies gan tēlniecībā, gan jauno mediju mākslā. Viņas darbi, izstādīti un apbalvoti visā pasaulē, aplūko zonu starp faktu un fikciju. Tie ir mākslinieciski pētījumi, kuru mērķis ir izzināt konstrukcijās iekļauto realitāti. Viņa ir “Researchraft FFUR” mākslas un subjektīvās zinātnes institūta dibinātāja un vadītāja.

Darbs tapis sadarbībā ar Pasi Kolari un SMEAR staciju Hītelē, Somijā, Helsinku Universitāti un “Climate Whirl”.
Progrmmatūra: Kristians Diecs
Skaņa: Maikls Mosers
Dati: Pasi Kolari un Miko Peltoniemi
Atbalsta: Stiftung Kunstfonds

ffur.de/forestgreen

Forest Green (Sleeping and Awakening). Agnes Mayer-Brandis. Photo: Kristine Madjare

Forest Green (Sleeping and Awakening). Agnes Mayer-Brandis. Photo: Kristine Madjare

Forest Green (Sleeping and Awakening). Agnes Mayer-Brandis.

Forest Green (Sleeping and Awakening). Agnes Mayer-Brandis.