UN/GREEN

Exhibition

Eva-Maria Lopez (DE/FR)

June 26, 2019

I Never Promised You a Green Garden
2019, photography, Inkjet print

“I Never Promised You a Green Garden” takes a look at the back of the agrochemical business. It consists of several ornaments with decorative motifs similar to those folk art and mandalas.
The ornaments look quite harmless and decorative until you find out that each motif consists of logos from companies that produce or sell glyphosate or GM plants.
The logos of the global players, mostly floral motifs, reinforce the mottos for growth and a better world. Glyphosate is a recurring symbol of the agricultural business and of the fragile ecological situation today. For me as an artist, it is important to find a completely different point of view by transforming the scientific way of considering the issue into a strong visual message.
The title takes up this contradiction: The garden as a symbol of nature and recreation and green, the colour of ecology. The promise of herbicides, however, is a “clean” garden.

Eva-Maria Lopez is a multidisciplinary artist based in Karlsruhe, Germany and Paris, France. After receiving a master’s degree in Agriculture, she studied Art at the Academy of Fine Art in Karlsruhe, Germany. Due to this background, issues relating to nature, society and the environment have an important impact on her artwork In addition to photography as the main medium, she has been transforming her projects as Land Art since 2018. Her works explore the means of conveying these issues visually. Merging realities or history together into one picture or graphic and reframing themes are the central aims of her projects. Research is also an integral part of her work. By the interplay of keywords, titles and slogans, Lopez’s attempt is to arouse questioning in the audience.
www.evalopez.net

Eva Marija Lopesa (DE / FR)
Es nesolīju tev zaļu dārzu

2019, fotogrāfijas

“Es nesolīju tev zaļu dārzu” uzlūko agroķīmijas biznesa ēnas puses. To veido ornamenti, kas līdzīgi tautiskās mākslas motīviem un mandalām.
Ornamenti izskatās gana nekaitīgi un dekoratīvi, kolīdz uzzini, ka katru motīvu veido kompāniju logotipi, kas ražo un izplata glifosātu vai ģenētiski modificētus augus.
Globālo spēlētāju logotipi parasti satur augu motīvus un pauž devīzes par augšanu un labāku pasauli. Glifosāts ir lauksaimniecības biznesa un trauslās mūsdienu ekoloģiskās sistēmas simbols. Man kā māksliniecei ir būtiski rast jaunu skatījumu, transformējot veidu, kā problēma tiek uzlūkota zinātniski, spēcīgā vizuālā vēstījumā.
Nosaukumā ir atspoguļota šī pretruna: dārzs ir simboliski sasaistīts ar dabu, rekreāciju un zaļo, ekoloģijas krāsu. Turpretim herbicīdi sola “tīru” dārzu.

Eva Marija Lopesa ir starpdisciplināra māksliniece, kas dzīvo Karlsrūē, Vācijā, un Parīzē, Francijā. Pēc maģistra grāda iegūšanas lauksaimniecībā, viņa studēja Karlsrūes Mākslas akadēmijā. Šādu priekšzināšanu dēļ viņas darbos būtiska loma ir dabas, sabiedrības un vides problēmām. Viņas darbos tiek pētīti veidi, kā par šīm problēmām runāt ar vizuāliem līdzekļiem. Kaut arī fotogrāfija ir mākslinieces pamata medijs, kopš 2018. gada viņa veido lendarta projektus. Centrālie mērķi Lopesas projektos ir savienot attēlos vai grafikās dažādas realitātes vai vēstures. Arī pētniecībai ir sevišķā nozīme viņas darbībā. Rotaļājoties ar atslēgvārdiem, nosaukumiem un saukļiem, Lopesa cenšas mudināt skatītāju uzdot jaunus jautājumus.
www.evalopez.net

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez. Photo: Didzis Grodzs

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez.

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez.

I Never Promised You a Green Garden. Eva-Maria Lopez.