UN/GREEN

Exhibition

Eva-Maria Lopez (DE/FR)

June 19, 2019

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN)
2012–2016, photography

During important football matches there is a special atmosphere in the streets. Towns usually turn into ghost towns. I have always liked such evenings, enjoying the somehow deserted atmosphere.
During football matches I walked through the streets in the evening and saw the colour green. The LED screens indicate if people in their houses are watching football matches because the grass of the playing field illuminates their living room with its colour.
During European Championships or World Cups, I have been wandering in the streets prospecting for green windows.
WOHNZIMMERGRÜN is also an exploration of the urban space: different houses and social classes connected by the green colour.
The intention was to illuminate the topic of football from a different angle: the distant view of a dramatic event – the contrast between the colour of hope on the quiet facades and possible abysses behind the WOHNZIMMERGRÜN.
www.evalopez.net

 

Eva Marija Lopesa (DE / FR)
WOHNZIMMERGRÜN (VIESISTABZAĻŠ)
2012 – 2016, fotogrāfijas

Nozīmīgu futbola spēļu laikā ielās valda sevišķa atmosfēra. Pilsētas pārvēršas “spoku pilsētās”. Man vienmēr patikuši šādi vakari un to neapdzīvotā atmosfēra.
Futbola spēļu vakaros es staigāju pa ielām un ievēroju zaļo krāsu. LED ekrāni norāda, ka cilvēki mājās skatās futbola spēles, jo futbola laukuma zaļais mauriņš izgaismo viņu viesistabas šajā krāsā. Eiropas Čempionātu un Pasaules Kausu laikā es klīstu cauri pilsētai, meklējot zaļos logus.
WOHNZIMMERGRÜN ir arī urbānās telpas izpēte: zaļā krāsa vieno dažādākās mājas un sociālos slāņus.
Šo fotogrāfiju mērķis ir izgaismot futbola tēmu no cita leņķa: attālināti uzlūkots dramatisks notikums, kontrasts starp cerības krāsu uz klusajām ēku fasādēm un iespējamo haosu aiz VIESISTABZAĻĀ.
www.evalopez.net

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez. Photo: Didzis Grodzs

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez. Photo: Didzis Grodzs

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez. Photo: Kristine Madjare

WOHNZIMMERGRÜN (LIVINGROOMGREEN). Eva-Maria Lopez.